Translating / Tłumaczenia

I am a professional freelance Polish/English linguist based in Hong Kong. I provide English to Polish and Polish to English translation and interpretation services. I am very flexible at meeting and exceeding the needs and requirements of my clients.

I offer a professional, confidential, effective and friendly service at very competitive rates.

I offer the following translation and interpretation services:

Translation:

 • Magazine articles
 • Market analysis (especially FX)
 • Websites
 • Promotional and marketing materials
 • Brochures, posters & leaflets
 • Business reports
 • Legal contracts
 • Film subtitles
 • Personal letters
 • Documents
 • Manuals

Interpretation:

 • Business meeting interpretation
 • Conference interpretation
 • Telephone interpretation
 • Business Negotiation
 • Diplomatic Visits

My areas of expertise are: Advertising, Banking, Business Administration and Management, Marketing, Culinary Arts, Economics, Diplomacy, Culture, Education, Entrepreneurship, Environmental Science, Finance, Geography, Hospitality, Internet, Journalism, Linguistics, Medicine (General), Music, Philosophy, Political Science, Psychology, Science (General), Sociology, Sport and Fitness, Telecommunications, Tourism and Travel, Transportation.

Here are samples of my translations:

http://www.ironfx.com/pl/research-and-analysis/fundamental-analysis_14_02_2013

http://www.presseurop.eu/pl/content/news-brief-cover/1046041-rozpoczal-sie-sezon-polowan-na-foxa

http://www.presseurop.eu/pl/content/news-brief-cover/1053741-katastrofa-na-horyzoncie

http://www.presseurop.eu/pl/content/article/1083651-cynizm-greckich-elit

http://www.presseurop.eu/pl/content/press-review/1098871-cameron-pod-presja-eurosceptykow

Desciption of the firm / Opis przedsiębiorstwa (EN to PL)

Description of XXX Group / Opis Grupy XXX (PL to EN)

Medical Law / Prawo medyczne (PL to EN)

The Monetary Policy Council’s latest report / Raport Rady Polityki Pieniężnej (PL to EN)

Literature: New Polish prose / Literatura: Nowa polska proza (PL to EN)

Work behind the desk / Praca za biurkiem (EN to PL)

Technology-digital TV / Technologie-telewizja cyfrowa (EN to PL)

Please do not hesitate to contact me.

*******************************************************************

Tłumaczenia

Jestem tłumaczem języka angielskiego zamieszkałym w Hongkongu. Oferuję tłumaczenia pisemne oraz ustne z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski.

Gwarantuję rzetelność, fachowość, szybki czas realizacji i konkurencyjne ceny.

Oferuję następujące usługi tłumaczeniowe:

Tłumaczenia pisemne:

 •      Artykuły prasowe
 •      Analizy rynkowe (zwłaszcza na rynku walut)
 •      Strony internetowe
 •      Materiały promocyjne i marketingowe
 •      Listy osobiste
 •      Oficjalne okumentów
 •      Broszury, plakaty i ulotki
 •      Sprawozdania finansowe
 •      Umowy
 •      Napisy do filmów
 •      Instrukcje obsługi

Tłumaczenia ustne:

 • Spotkania biznesowe
 • Tłumaczenia konferencyjnyc
 • Interpretacja telefoniczna
 • Negocjacje
 • Wizyty dyplomatyczne

Posiadam doświadczenie w następujących dziedzinach: Reklama, Bankowość, Administracja, Zarządzanie, Marketing, Sztuka kulinarna, Ekonomia, Dyplomacja, Kultura, Edukacja, Przedsiębiorczość, Środowisko, Finanse, Geografia, Hotelarstwo, Internet, Dziennikarstwo, Językoznawstwo, Medycyna (ogólna), Muzyka, Filozofia, Politologia, Psychologia, Nauka (ogólna), Socjologia, Sport i Fitness, Telekomunikacja, Turystyka i Podróże, Transport.

Przykładowe tłumaczenia:

http://www.ironfx.com/pl/research-and-analysis/fundamental-analysis_14_02_2013

http://www.presseurop.eu/pl/content/news-brief-cover/1046041-rozpoczal-sie-sezon-polowan-na-foxa

http://www.presseurop.eu/pl/content/news-brief-cover/1053741-katastrofa-na-horyzoncie

http://www.presseurop.eu/pl/content/article/1083651-cynizm-greckich-elit

http://www.presseurop.eu/pl/content/press-review/1098871-cameron-pod-presja-eurosceptykow

Desciption of the firm / Opis przedsiębiorstwa (EN to PL)

Description of XXX Group / Opis Grupy XXX (PL to EN)

Medical Law / Prawo medyczne (PL to EN)

The Monetary Policy Council’s latest report / Raport Rady Polityki Pieniężnej (PL to EN)

Literature: New Polish prose / Literatura: Nowa polska proza (PL to EN)

Work behind the desk / Praca za biurkiem (EN to PL)

Technology-digital TV / Technologie-telewizja cyfrowa (EN to PL)

W razie pytań proszę o kontakt.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s